Välkommen till SAV-E Control AB!

F.d. MVM konsult AB

Vad vi gör

Vi på SAV-E Control AB är tekniska miljökonsulter inom området industriell miljöteknik.

Vi gör bl.a.

  • Tillståndsansökningar
  • Miljökonsekvensbeskrivingar och kontrollprogram
  • Miljöutredningar
  • Miljörapportering
  • Utredning av föroreningsskadade områden
  • Projektering av åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador
  • Utredning och projektering av VA-anläggningar
  • Besiktning och kontroll
  • Projekt- och byggledning för miljösanerings-, avfalls- och VA-projekt

Om oss

SAV-E Control AB, f.d. MVM konsult AB, är ett renodlat miljökonsultföretag, verksamt inom området industriell miljöteknik. Vår kompetens omfattar allt från tillståndsansökningar och andra myndighetskontakter - till projektering av miljösaneringsåtgärder samt projekt/byggledning vid genomförande av miljösaneringsåtgärder d.v.s. åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador i mark och vatten. SAV-E Control har kontor i Sundsvall och Stockholm. Vi är ett personalägt företag där koncentrationen av företagets verksamhet på miljöindustriell teknik, ger oss styrka och målmedvetenhet i kombination med flexibiliteten hos ett litet företag.

Jan Olofsson

Tel: 070-561 37 90
jolofsson@mvm.se

Heikki Lehtinen

Tel: 070-661 69 99
hlehtinen@mvm.se

Leif Sandberg

Tel: 070-755 53 64
lsandberg@mvm.se

Martin Olofsson

Tel: 070-352 17 57
molofsson@mvm.seVåra kontor finner du på följande ställen:

Kungsnäs 166
855 90 SUNDSVALL

och

Grimstagatan 25
162 56 VÄLLINGBY